NICOLAI BUJANOV, PARTIGIANO SOVIETICO, MEDAGLIA D’ORO V.M. (1925-1944)

 

CAVRIGLIA LUGLIO 1944: ECCIDI NAZIFASCISTI NEL VALDARNO ARETINO, NICOLAI BUJANOV E I PARTIGIANI SOVIETICI IN ITALIA.

ANPI Associazione Nazionale Partigiani Italiani.

Nicolai Bujanov, nato a Moghilò Podoshi (Ucraina) il 24 aprile 1925, caduto a Castelnuovo dei Sabbioni (Cavriglia, Arezzo) l'8 luglio 1944, soldato dell'Armata Rossa, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Fatto prigioniero dai nazisti durante l'invasione dell'Unione Sovietica, Bujanov, come non pochi giovani soldati ucraini, era stato deportato in Italia. Doveva essere inquadrato in quei reparti che avrebbero affiancato tedeschi e repubblichini nelle attività antipartigiane. Una volta nel nostro Paese Bujanov riuscì a disertare e a trovare ospitalità presso una famiglia di S.Giovanni Valdarno. Di qui come da sua richiesta il giovane ucraino fu avviato alle formazioni partigiane operanti nel Valdarno aretino. Bujanov conquistò subito la fiducia dei partigiani della 5a Compagnia "Chiatti" della Brigata "Sinigaglia" e fu apprezzato per la sua modestia, per la sua volontà di lotta e soprattutto per l'eccezionale coraggio dimostrato in varie occasioni, coraggio confermato tragicamente durante un rastrellamento in cui era incappata la sua formazione partigiana. Benché avesse ricevuto l'ordine di ritirarsi, Bujanov volle aspettare il nemico per fermarlo con il fuoco della sua mitragliatrice.
Con il suo consapevole sacrificio personale il ragazzo assicurò ai suoi compagni della "Chiatti" la possibilità di sganciarsi senza perdite e permise che donne e bambini di Castelnuovo fossero posti in salvo, in territorio controllato dai partigiani.

Un ringraziamento alla signora Olga Babak, studiosa ucraina di Odessa. Questo video è dedicato ai 5000 partigiani sovietici che hanno combattuto in Italia contro i nazifascisti ed è stato realizzato per la sezione dell’ANPI “Nicolai Bujanov”.

НИКОЛАЙ БУЯНОВ, советский партизан в Италии (1925-1944)

АНПИ (ANPI) Ассоциация Национальная Партизан Италии. 
Буянов Николай, родившийся в Могилев-Подольске (Украина, Винницкая область) 24 апреля 1925 года, погиб 8 июля 1944 г. в возрасте 19 лет в Кастельнуово деи Саббиони (провинция Каврилья, область Ареццо, Италия
), красноармеец, Золотая медаль Италии за Воинскую доблесть. 
Взятый в плен нацистами во время вторжения в Советский Союз, Буянов, как и многие молодые солдаты из Украины, был депортирован в Италию. Он был определен в рабочие отряды, которые относились к гитлеровцам и фашистам республики Сало (фашистам Муссолини) занимавшимися подавлением антифашистского движения. В Италии, совершив четыре неудачных побега Николаю Буянову, наконец, удалось благополучно бежать из плена. После этого он был принят в одной из семей города Сан-Джованни Вальдарно (Ареццо). Затем, согласно его просьбе, молодой украинец был принят в партизанское формирование, действующее в Вальдарно (Ареццо). Николай Буянов сразу же завоевал доверие партизан 5-й роты "Кьятти" бригады "Синигалья" и получил высокую оценку за его скромность, готовность к борьбе, а прежде всего, исключительную храбрость демонстрируемую при каждом случае. Мужество Николая трагически подтвердилось, в ходе карательного рейда гитлеровцев против партизан и мирных жителей, помогавших партизанам, во время которого Николай отдал жизнь ради спасения товарищей по оружию и мирного населения. Не смотря на то, что ему было приказано уходить, Николай решил дождаться врага, чтобы остановить его огнем своего пулемета. 
Сознательно идя на самопожертвование, юноша дал возможность своим товарищам партизанам из "Кьятти" вырваться из окружения без потерь, а женщинам и детям из городка Кастельнуово, укрыться на территории, контролируемой партизанами. 
Выражаю благодарность Ольге Бабак, украинскому исследователю из Одессы. 
Это видео посвящено 5000 советским партизан, которые боролись против фашистов и гитлеровцев в Италии и разработано для Миланской Секции АНПИ им. Николая Буянова (sezione ANPI “Nicolai Bujanov”).

МИКОЛА БУЯНОВ, радянський партизан в Італії (1925-1944)

АНПІ (ANPI) Асоціація Національна Партизанів Італії. 
Буянов Микола, що народився в Могильов-Подольску (Україна, Вінницька область) 24 квітня 1925 року, загинув 8 липня 1944 р. у віці 19 років у Кастельнуово деи Саббіоні (провінція Каврілья, область Ареццо, Італія), червоноармієць, Золота медаль Італії за Військову доблесть. 
Узятий у полон нацистами під час вторгнення в Радянський Союз, Буянов, як і багато молодих солдатів з України, був депортований в Італію. Він був у робочому загоні, якій відносився до гітлерівців і фашистів республіки Сало (фашистам Муссоліні), які займалися придушенням антифашистського руху. В Італії, зробивши чотири невдалих втечі Миколі Буянову, нарешті, вдалося благополучно бігти з полону. Після цього він був прийнятий в одній з родин міста Сан-Джованні Вальдарно (Ареццо). Потім, відповідно до його прохання, молодий українець був прийнятий у партизанське формування, що діяло у Вальдарно (Ареццо). Микола Буянов відразу ж завоював довіру партизанів 5-й роти "Кьятті" бригади "Сінігалья" і одержав високу оцінку за його скромність, готовність до боротьби, а насамперед, виняткову хоробрість, яку він демонстрував при кожному випадку. Мужність Миколи трагічно підтвердилась, у ході карального рейду гітлерівців проти партизанів і мирних жителів, що допомагали партизанам, коли Микола віддав життя заради порятунку товаришів по зброї й мирного населення. Незважаючи на те, що йому було наказано відходити, Микола вирішив дочекатися ворога, щоб зупинити його вогнем свого кулемета. 
Свідомо йдучи на самопожертву, юнак дав можливість своїм товаришам партизанам з "Кьятті" вирватися з оточення без втрат, а жінкам і дітям з містечка Кастельнуово, укритися на території, контрольованої партизанами. 
Висловлюю подяку Ользі Бабак, українській дослідниці з Одеси. 
Це відео присвячено 5000 радянським партизанам, які боролися проти фашистів і гітлерівців в Італії й розроблено для Міланської Секції АНПІ ім. Миколи Буянова (sezione ANPI “Nicolai Bujanov”).

AREZZO & VALDARNO 1944, WWII ITALY (1 of 2)

 

Toscana 1944. Immagini di archivio e riprese di cineoperatori britannici delle zone di Cortona, Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Montevarchi, Foiano della Chiana, Soci, Biforco, Poppi, Laterina, Firenze, Cavriglia, Castelnuovo dei Sabbioni, Parco di Cavriglia, Meleto Valdarno, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Trappola, Pian d’Albero (Figline Valdarno), Monte Secchieta, Montepiano, Linea Gotica, Passo della Futa e Florence American Memorial. Questo video è dedicato ai partigiani Loris Panichi e Pasquale Navarrini di Meleto Valdarno.

AREZZO & VALDARNO 1944, WWII ITALY (2 of 2)

AREZZO WWII BRITISH COMMONWEALTH MEMORIAL (ITALY)

Cimitero Militare del Commonwealth Britannico di Indicatore, frazione di Arezzo, Toscana, Italia. Il 3 settembre 1943 le Forze Alleate avevano iniziato la liberazione della penisola italiana, in coincidenza con l'armistizio firmato dagli Italiani. L'avanzata degli Alleati fu bloccata durante i due successivi inverni: nel 1943 lungo la linea difensiva tedesca “Gustav” e nel 1944 sulla linea “Gotica”. All'inizio dell’aprile 1945 gli Alleati lanciarono l'offensiva finale contro le ultime resistenze tedesche in via di dissolvimento e si fecero strada rapidamente nella pianura padana. Per indicazione degli Alleati, nessuno dei cimiteri di guerra è volutamente un cimitero del campo di battaglia, ma ciascuno raggruppa le tombe dei caduti in zone più ampie, dopo che i combattimenti si erano allontanati. Nel cimitero di Indicatore sono sepolti 1267 caduti, 37 dei quali ignoti: 787 sono inglesi, 20 canadesi, 27 neozelandesi, 50 sudafricani, 387 indiani e 5 di altri paesi alleati (di cui 1 sovietico).

FLORENCE AMERICAN MEMORIAL. LINEA GOTICA / WWII GOTHIC LINE (ITALY)

 

Florence American Cemetery & Memorial – WWII “Gothic Line” (1944-1945, Italy).

Sui luoghi di battaglia della “Linea Gotica” (1944-1945): Cimitero e Memoriale USA di San Casciano Val di Pesa, provincia di Firenze, Toscana, Italia.

Iniziato nel 1949, quando vi vengono seppellite le prime salme, viene completato nel 1959e ufficialmente inaugurato nel 1961. Gli architetti McKim, Mead e White di New York vengono incaricati della progettazione del cimitero e del Memoriale, mentre gli architetti paesaggisti Clarke e Rapuano provvedono alla sistemazione delle aree verdi. Il cimitero occupa una superficie di 28 ettari che in parte si estende nel territorio comunale di Impruneta, in località Falciani, mentre la restante parte ricade sotto l'amministrazione del comune di San Casciano Val di Pesa, in località Scopeti. Le 4.402 salme disposte in otto sezioni sono individualmente contrassegnate da croci latine per i caduti di religione cristiana e da stelle di Davide per quelli di religione ebraica.

PASSO DELLA FUTA - LINEA GOTICA / FUTA PASS - WWII GOTHIC LINE (ITALY)

 

Passo della Futa sulla strada Firenze-Bologna, Appennino Tosco-Emiliano (zona di Barberino del Mugello, Toscana, centro Italia).

Sui luoghi di battaglia della "Linea Gotica" (1944-1945).

Cimitero Militare Germanico - German Military Cemetery, che sicuramente comprende anche qualche responsabile degli eccidi compiuti dai nazisti nella zona, tra cui le non lontane Marzabotto e S.Anna di Stazzema.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI WWII SOUTH AFRICAN MEMORIAL (BOLOGNA, ITALY)

CASTIGLIONE DEI PEPOLI WWII SOUTH AFRICAN & BRITISH COMMONWEALTH MEMORIAL CEMETERY. Cimitero militare sudafricano di Castiglione dei Pepoli, provincia di Bologna, Emilia Romagna, Italia. Collocato all'ingresso nord del capoluogo è uno dei 37 cimiteri di guerra del Commonwealth in Italia. Fu iniziato nel novembre del 1944 dai militari della VI Divisione Corazzata sudafricana, entrata a Castiglione dei Pepoli alla fine di settembre e rimasta nella zona fino all'aprile successivo. Accoglie le salme di 502 caduti di cui 401 sudafricani (399 fanti e 2 avieri), 99 britannici e 2 indiani provenienti direttamente dai campi di battaglia degli Appennini. Il cimitero si deve al progetto dell'architetto Louis De Soissons, disegnatore di altri cimiteri di guerra. Il 3 settembre 1943 le Forze Alleate avevano iniziato la liberazione della penisola italiana, in coincidenza con l'armistizio firmato dagli italiani. L'avanzata degli Alleati fu bloccata durante i due successivi inverni: nel 1943 lungo la linea difensiva tedesca Gustav e nel 1944 sulla linea Gotica. All'inizio dell’aprile 1945 gli Alleati lanciarono l'offensiva finale contro le ultime resistenze tedesche in via di dissolvimento e si fecero strada rapidamente nella pianura padana.

BATTLE OF STALINGRAD / LA BATTAGLIA DI STALINGRADO

 

1941-1945: CRONACHE DELLA GRANDE GUERRA PATRIOTTICA.

Ricordando l’eroica resistenza dell’Armata Rossa Sovietica contro i criminali banditi nazifascisti invasori!

La battaglia di Stalingrado (Stalingradskaya bitva I, II) è un film sovietico del 1949 diretto dal regista Vladimir Petrov.

Questo filmato comprende uno spezzone del film con l’Inno Sovietico.

Colonna sonora originale in russo con sottotitoli in spagnolo.

CONTRO IL FASCISMO DI IERI E DI OGGI

ORA E SEMPRE RESISTENZA!

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Stalingrado

www.russkijmir.org/

https://www.facebook.com/RusskijMirTorino/

https://www.facebook.com/partigianisovietici/

https://www.facebook.com/nicolai.bujanov.cavriglia.ar/

http://contropiano.org/news/cultura-news/2017/07/08/nikolaj-bujanov-piu-alto-del-sole-luglio-093736

PARTIGIANI SOVIETICI IN PIEMONTE

 

PARTIGIANI SOVIETICI NELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA ITALIANA.

SOVIET PARTISANS IN ITALIAN ANTI-FASCIST RESISTANCE (1943-1945).

“RUKA OB RUKU. FIANCO A FIANCO”. Partigiani Sovietici in Piemonte.

Regia: Marcello Varaldi; soggetto e sceneggiatura: Anna Roberti e Marcello Varaldi; fotografia e montaggio: Marcello Varaldi; produzione: Associazione Culturale Russkij Mir di Torino in collaborazione con Kinoetica (2005) ed il sostegno della Regione Piemonte.

Oltre ad aver contribuito in modo determinante alla liberazione dell'Europa dal nazifascismo, i Sovietici diedero anche un contributo diretto alla lotta di Liberazione italiana, un tributo a tutt'oggi per lo più sconosciuto. 
Gli storici concordano su un numero complessivo di circa 5000 partigiani georgiani, russi e ucraini attivi in Italia. Erano prigionieri di guerra fuggiti dopo l’8 settembre 1943 e disertori dei terribili battaglioni-Ost della Werhmacht: entrarono nelle squadre d'assalto delle formazioni partigiane e presero parte con coraggio alle operazioni più importanti. Molti di loro persero la vita nelle nostre terre tanto lontane dalle loro, battendosi “fianco a fianco” con i partigiani italiani.
Più di 700 combatterono nel solo Piemonte in particolare in Val di Susa, nelle valli cuneesi e in provincia di Novara, ma anche a Torino, nell'astigiano, nell'alessandrino e nelle Langhe. Molti di essi morirono e si distinsero in atti eroici, parecchi furono decorati come Fedor Poletaev e Pore Mosulišvili, insigniti dallo Stato italiano della medaglia d'oro al valor militare.

Scopo del filmato è far risaltare il loro contributo, il loro carattere, le loro storie personali, inquadrandole nelle vicende del biennio 1943-1945. I vari livelli narrativi alternano testimonianze dei protagonisti e dei loro compagni di lotta, riprese dei luoghi delle vicende, materiale d'archivio, presentazione di documenti cartacei originali. A rievocare le loro vicende sono stati chiamati, tra gli altri, gli storici Gianni Oliva e Alberto Turinetti di Priero, i comandanti partigiani Beppe Migliore, Vittorio Blandino e Ettore Serafino.

Il documentario è stato prodotto dalla associazione culturale Russkij Mir con il sostegno della Regione Piemonte e in collaborazione con Kinoetika, per la manifestazione “Pabièda/Vittoria!”, organizzata nel maggio 2005 in occasione della ricorrenza del sessantesimo anniversario dalla vittoria del popolo sovietico sul nazifascismo.

Un ringraziamento particolare a Piero Beldi dell’Associazione Culturale “Stella Alpina”.

CONTRO IL FASCISMO DI IERI E DI OGGI

ORA E SEMPRE RESISTENZA!

www.russkijmir.org/

https://www.facebook.com/RusskijMirTorino/

http://www.associazioneculturalestellaalpina.org/

https://www.facebook.com/partigianisovietici/

https://www.facebook.com/nicolai.bujanov.cavriglia.ar/

http://contropiano.org/news/cultura-news/2017/07/08/nikolaj-bujanov-piu-alto-del-sole-luglio-093736